开启左侧

2014年戴震学术研究会论文 ——(徽州望族的建设与影响—

戴德强 发表于 2014-10-24 09:45:51
  徽州望族的建设与影响—以隆阜戴氏为例
                        戴昇
内容提要:众所周知,徽州盛产望族。本文以徽州望族隆阜戴氏为研究中心,通过查阅相关谱牒和作者掌握的第一手原始资料,简要地阐述了隆阜戴氏宗族的建设包括追溯祖先、始迁之祖、祠堂建设、族谱修纂、家规制定等,以及戴氏宗族产生的影响包括人才辈出、后继有人和戴震部分思想与宗族内部信仰的融合等。

关键词:隆阜戴氏宗族 望族建设 宗祠谱牒 代有名人 戴震思想 Abstract:As we all know,Huizhou teens with renowned clans.The purpose of this essay is to research Dai’s clan of Longfu.By consulting relevant genealogy and having some  first-hand information.The writer expound the development and influence of Dai’s clan of Longfu ,conclude that the first ancestors,the construction of clan hall and it’s  branch hall,the compile of genealogy,the formulation of clan’s rules,famous descendants of Dai’s clan in different times and the fuse of DaiZhen’s thought between with clan’s belief and so on. Key words[s:3]ai’s clan of Longfu;the development of the famous clan;clan hall and genealogy;famous descendants;The thought of DaiZhen

作者简介:戴昇(1993—),男,安徽黄山人,聊城大学历史系本科生,立志于徽学和戴学研究。


         唐宋以来,尤其是明清时期,徽州望族是中国封建社会宗族的典型代表,这里“新安各姓,聚姓而居,绝无一杂姓搀入者,其风最为近古。出入齿让,姓各有宗祠统之。岁月伏腊,一姓村中,千丁皆集,祭用文公《家礼》,彬彬合度。”[1]宗族制度更是十分完善,“千年之冢,不动一抔;千丁之族,未常散处;千载之谱系,丝毫不紊。”[2]徽州自古以来就是一个典型的宗族社会。徽州社会各个方面的现象—政治、经济、教育、风俗、思想、文化等都与宗族有内在联系。历史文献记载证明,世家大族是徽州历史发展变化的社会土壤。徽州宗族研究是阐明徽州社会发展规律的关键。研究徽州宗族,不仅可以揭示徽州宗族产生、繁荣、发展的规律和特征,而且对认识中国宗族社会具有重要意义和参考价值。[3]正所谓共性寓于个性之中,又有个性表现出来。此次研究就是以徽州隆阜戴氏为个案进行的一次宗族史初探。

                  一、望族由来
         据明代嘉靖年间程尚宽编纂的《新安名族志》记载,伴随着西晋末年的“永嘉之乱”,唐朝中期的“安史之乱”以及唐末的“黄巢大起义”,南迁的“中原衣冠”主要有号称“徽州八大姓”的程、汪、吴、黄、胡、王、李、方。这八大姓再加上洪、余、鲍、戴、曹、江、孙构成了所谓的“新安十五姓”他们迁居徽州的时间较早,在徽州的历史发展进程中做出了很大贡献,其影响较为深远,他们“聚姓而居”在与世无争的徽州进行生产、生活、繁衍等活动,随着子孙们的数量的扩充,广泛分布于徽州各地,在历史发展中成为徽州的望族。


         隆阜地处新安江上游的横江江畔,依山傍水,地势平坦,在封建社会陆路交通不便的情况下,水运倍受青睐。隆阜因此成为一个“溪流一线,小舟如叶,鱼贯尾衔,昼夜不息”的码头。过往的商旅客船经常在这里靠拢上岸,因此最初被命名为“拢埠”,随着历史进程的发展和百姓不断地口耳相传,“拢埠”最终得名“隆阜”。隆阜戴氏先祖戴奢觉得隆阜是个安居乐业、繁衍生息的好地方,“白岳东枝,大尽隆阜;地平阔,势延长,西溪大会,一望平阳,卜宅其间,纵不能掇巍科,荣家世,而其连连续续,延延绵绵之势,若举白岳而论,似不可求其次矣”。[4]事实验证了其预言的正确性,后来隆阜戴氏果然薪火相传、名人辈出,成为徽州望族中的重要一支。
有人会问隆阜戴氏凭什么成为徽州的名门望族,这里,《休宁戴氏族谱》给出了答案:

   新安居万山中,无兵燹之虞,聚族而居,谨姻连,贱赘冒,
家庙鲜饬,系牒明备。柱础碑碣往往有唐宋间物,以故大家巨
族所在有之,而休之戴氏尤著。

         通过族谱序言我们得知,一、戴氏迁居徽州的原因:“新安居万山中,无兵燹之虞”,原为“中原衣冠”的戴氏与其他大多中原氏族一样,为了躲避战乱,寻找安生之所,最终选择了远避喧嚣的世外桃源—徽州。二、戴氏成为“大家巨族”的依据:戴氏一族系牒明确完备,族产中“柱础碑碣”经常为唐宋遗留下来的遗物。这在中国古代封建社会,只有名门望族的大户人家才有,其中休宁戴氏宗族尤为突出。
        休宁隆阜戴氏宗族子弟戴震在其著作中也为我们洞悉隆阜戴氏为江南望族提供了资料。

    君讳天眷,字申锡,一字梅圃……系出春秋时宋戴族,
至南唐国子祭酒,階银青光禄大夫,上柱国曰安,谥忠恭,其
后,世居休宁之隆阜,于是隆阜戴氏族望江南。迁于杭自君之
大父,以盬盐业,因家焉。[5]

        这是戴震在为戴天眷撰写的墓志铭的一部分,其中谈及,戴氏先祖戴安之后,戴氏世代聚居在休宁隆阜,从此隆阜戴氏成为江南有名望的宗族。
朱熹作为“程朱理学”的集大成者,其著作《家礼》更是成为封建社会宗族生活的行为准则。诚如休宁茗洲吴氏宗族在其《家典》中所说的:“我新安为朱子桑梓之邦,则宜读朱子之书,取朱子之教,秉朱子之礼,以邹鲁之风自待,而以邹鲁之风传之子若孙也。”在历史上,徽州人对朱熹异常崇拜,奉他为圣人,因此,戴氏先祖能请朱熹为家谱作序,对于戴氏一族是无尚荣耀的,另一方面,我们也可以窥探当时隆阜戴氏的威望及其显赫地位:

    予當仰观乾象北辰,为中天之枢,而三垣九曜旋统归向辟。
犹君之尊而无适不拱焉,俯察地理昆崙为华夏之镇,而五岳八
表逶迤顾盻辟,犹祖之亲而无适不本焉。此君亲一理道□之者,
谓之亵无将之,戒莫大拾不忠五刑之属,莫大于不孝为人臣所当
鞠躬尽瘁焉。为人后应当慎终追远,而不可一毫或忽焉。今阅戴
氏谱牒,上溯姓源之始,下逯继世之宗。明昭穆以尚祖也,系□
生以尚嫡也序长幼以尚齿也。列像替以尚思也,非大忠大孝而能
之乎噫兮之,去祖未远问其自而懵然者,愧于戴氏多多矣。

                     宋绍熙五年焕章阁侍制兼侍讲 朱熹题[6]

        除此以外,族谱中发现还有落款为“宋绍贞三十年菊月右仆射加特进赵鼎顿首拜撰”的序言内容。

                   二、溯本追源
       徽州宗法制度的核心是世系昭穆。为了奠世系,序昭穆,每个宗族都要首先确立自己的始祖即一世祖。有共同的祖先,是一个宗族的基本特征。《新安歙西溪南吴氏世谱》记载“物本乎天,人本乎祖。夫水木犹有本源,人而可不知其有祖乎?故能尊祖,则能敬宗,能敬宗,则能睦族,苟能行之,则千载之辽邈犹一日也百世之禅代犹一人也。”可见,祖先的确立在宗族生活的重要性。


    “吾戴始自黄帝轩辕氏姬姓,由少昊颛顼嚳,以下传三十
而至帝乙,生三子,长微子启,次微仲,三受德,受德以嫡立
封。是为纣王后无道,武王伐之,封微子于宋,又传七世而至
戴公,古谥法有功于民,谥为姓,此戴氏得姓。也又传二十世
而至先贤德公、圣公,是为大小戴今奉。圣恩列于前贤,例内
  应编祭额有司官春秋二仲主,鬯致祭。今裔孙等捐槖庀材不烦
  公帑,建祠于姑苏之虎□永享崇祀焉,又传二十世至济公官,
  晋尚书始家金陵焉,又传十四世而至胄公,唐贞观时官秦府□
  军,历官右丞相,宜言敢谏,太宗常曰胄清直人也。□□法意
  至析秋毫言,若涌泉上益重之嗣后,子孙散处郡国,有迁新安
  会稽、故望譙国、饶之浮梁、袁之宜春者,吾之始祖安公家□
  春而官歙州夫人廉氏,卒墓歙之篁墩,次子奢公庐墓终丧,后
  之迁隆阜以定居,然奉公为一世祖者,因夫人之墓地也。
                   乾隆二十八年岁在癸未季春月二十七世孙
                                               光祖敬书[7]

        由此可见,戴安为隆阜戴氏所追的一世祖,而始迁祖为戴安的儿子戴奢,而戴震早期所撰的《族支谱序》也很好地证明了这一点:

   盖谱牒所记,戴公以下,护公以上,不审信也。护公(南)唐
天祐中为兵马使,本居歙之篁墩,因戍守婺,留居婺凤亭里。护
公子曰寿公,为中书舍人。寿公子曰安公,官银青光禄大夫,谥
忠恭。即今隆阜所追之一世,迁隆阜自颜公之子睿公,睿公凡十
四传至外公,是为三门之系所起。[8]

      戴奢一名戴颜,字君俭。戴安死后,戴奢奉母避乱,隐居不仕,喜好游山玩水。母亲廉氏去世后,被葬在歙县的篁墩,奢公遂命长子卢公归婺源县,三子处公迁休宁县上溪口,四子虔公迁歙县岩寺,奢公和次子睿公同居隆阜,此为隆阜始祖之由来。


                   三、宗祠族谱
宗祠、族谱作为徽州宗族活动中必不可少的因素,它们在为构建徽州宗族制度中扮演至关重要的角色,宗祠,为宗族活动提供了场所和象征,殷墟卜辞的“宗”字,其本义乃供奉神主的房子,即宗祠。族谱的作用和地位更是不言而喻:“一族之事莫重于修谱”[9];“家之有家谱,犹国之有史,郡邑之有志也。”[10]徽州人认为没有家(族)谱,这是大逆不道的行为:“无之,将见贵不齿贱富薄其贫,吾恐昭穆不分,尊卑失序。宗法不立,嫡庶奚明?势不至等,亲又为陌路,而视陌路为亲亲者,几希夷。吾知谱之所系匪细也。然则家之无谱,不犹国之无史乎?国无史无以纪历代,无以征文献,家无谱,无以明世系,无以溯渊源。谱之时义大矣哉!”[11]

      据考证,隆阜戴氏宗祠有五座:荆墩总祠、三甲支祠以及村北头支祠、前中街支祠和后中街支祠。荆墩祠,奉祀隆阜戴氏始祖戴安。近祖戴奢及分门支祖,其规模宏大,三进前低后高,飞阁飘檐,雄伟壮观,厅堂内高悬“圣旨”、“诏书”和二十几块尚书、进士牌匾,后身有灵庙三间,供有戴安塑像。大门联:“文章华国,诗礼世家”。荆墩祠前有“剡水钟灵”的石坊,祠旁建有一座八角亭“云起亭”,云起亭共两层,飞檐斗拱,雕梁画栋,极为华丽。亭边石栏,引水建壩,壩高数丈,溪流入注,直泻而下,声音如雷,使人心悸。总祠院内有六七百年树龄的罗汉松,柏松参天,特别是祠前有一株银杏和一株千年大樟树,枝叶茂盛,姿态优美。三甲支祠,为戴氏三兄弟中进士(登科甲)后所建的宗祠,位于村南的三甲支祠的建筑宏伟程度丝毫不亚于荆墩总祠,这两处祠堂占地甚广,均不与民屋相接。其他三处支祠建筑规模较小,多与民房连接在一起。每年春、秋季,荆墩总祠和三甲支祠总是香火鼎盛,烟火不绝,而其他支祠则人丁凋零。

         修谱,是徽州宗族生活的另一重要活动,诚如《平阳汪氏宗谱》所云:“谱之修,为人第一件事,苟代远年湮,生卒莫考,何从汇稿?今议嗣后三十年一小修,五十年一大修。”笔者查阅《戴宝华堂琴泉公家史》,幸获一份珍贵的最新修缮的一段家谱如下:戴睿公支下八世而分逢亮逢时两大支,十三门,有数门合一支祠。逢时公支拱公所分三门,紫竹园门、楼下门合建的三甲支祠。琴泉公是三甲支祠紫竹园门卅三世后代,堂为“宝华堂”


[1] (清)赵吉士:《寄园寄所寄》,卷十一,《泛叶寄故老.杂纪》,页872,黄山书社2008年版。

[2] (清)赵吉士:《寄园寄所寄》,卷十一,《泛叶寄故老杂纪》,页872,黄山书社2008年版。

[3] 赵华富:《徽州宗族研究》,页1~2,安徽大学出版社2004年版。

[4] 见安徽戴震纪念馆藏《隆阜戴氏族谱》,康熙抄本。

[5] 杨应芹、诸伟奇主编:《戴震全书》第六册,页513~514,黄山书社2010年版。

[6] 见浙江图书馆藏休宁隆阜《戴氏荆墩家谱》,清乾隆二十八年(1763)抄本。

[7] 见浙江图书馆藏休宁隆阜《戴氏荆墩家谱》,清乾隆二十八年(1763)抄本。

[8] 杨应芹、诸伟奇主编:《戴震全书》第六册,页395~396,黄山书社2010年版。

[9] 光绪绩溪《东关戴氏宗谱》,卷五,《序.失考序》,转引自卞利:《明清时期徽州族谱的纂修及刊刻等相关问题研究》,载《徽学》第五卷。

[10] 民国《绩溪城南方式宗谱》,卷一,《旧序.康熙十五年象璜纂辑真应庙谱序》,转引自卞利:《明清时期徽州族谱的纂修及刊刻等相关问题研究》,载《徽学》第五卷。

[11] 崇祯《海阳吴氏族谱.序》,转引自卞利:《明清徽州社会研究》,页63,安徽大学出版社2004年版。
   
四、族规家法
    为了巩固宗族统治、加强宗族管理、促进宗族的兴旺发达,徽州宗族一般都有族规家法,来约束和教化其子孙,歙县《方氏族谱》中的《家训》写到,“举先世所传遗训,采其风俗通行永当鉴诫者,隐括成篇,令子孙世世守之,庶几约束行而家道正,心志一而善人多矣。”可以看出,族规家法,对一个家族和家族成员的意义是重大的。
         
          根据休宁隆阜《戴氏荆墩家谱》记载,我们得知了隆阜戴氏的家规,总结一下,共是八个字:“忠”;“孝”;“友”;“睦”;“学”;“守”;“勤”;“俭”:
一、忠诚:“吾祖安公之以忠恭谥也”(引自休宁隆阜《戴氏荆墩家谱》,下同),这里通过世祖安公的谥号勉励后代,要做到“诵诗、读书、凿井、耕田、牢车、服贾皆君赐也,无欠粮,无玩法”才能达到“此便受良民,此便是忠上”。
二、孝顺:“父母之恩罔极难酬,蠢兹物类当知哺跪乳可以,人而不如禽兽。”羊有跪乳之恩,鸦有反哺之义。这告诉戴氏后代不孝顺父母,就连禽兽都不如;“尽孝道者有几百善孝为先”,甚至要做到“不受禄”而“尽孝道”,最后写到,“我祖奢正是纯孝以报”用祖辈的事迹为后代标榜。
三、友善:“人不知大义家庭感化,合在丈夫耳”,强调男子在一个家庭中要讲“友善”求大义,同时要认识到“人间兄弟不协,先由妯娌不和,男人一听妇”,所以要搞好家族内部每个人的关系,做到团结友善。
四、和睦:“一族之中,人繁而情勿涣,譬诸千枝万叶,根则同也”,家族成员要看到“本是同根生”,不能因为“酒食之微、田产之细”而导致家族的不和睦。“终身让路,不过百步;终身让畔,不失一段。斯言尤可味也。至因争而讼,更非所宜,戒之戒之!”为了和睦,谦让也不失为良计,千万不能因为蝇头小利而致家族成员的“争讼”。
五、学习:“开卷有益书人宜学也,而习儒者益不容缓”,学习读书,一直被徽州人所崇尚。因而,徽州有“十户之村,不废诵读”的传统和“东南邹鲁”的美誉。“我祖太傅德公删《礼》八十五篇,号大戴。圣公删《礼》四十九篇号小戴”,用祖贤来激励后世“读书、学习为第一要务。”
六、坚守:“气节不可不立”,为人做事首先要正直,不能没有气节,“砥砺产隅人始不苟,吾戴氏逵公雅爱琴书,高尚自娱。顒公斗酒听鹅,超然脱俗”,再次用先祖事例鼓励后世,淡泊名利,坚守气节。
七、勤劳:“勤劳而享饱煖之福,也能共为常弦之佩”,只有通过辛勤劳动才能有“饱煖之福”,才能使家族绵延不绝。
八、俭朴:“虽然俭非啬也,奉祖先、养父母,延师教子,行义济人”,保持俭朴的作风不是吝啬,勤俭节约下来的开支可以祀奉祖先、赡养父母、请教老师教子孙,还可以行侠仗义,救人于水火。可谓是,益处多多。
综其所述,和徽州其他的“巨族大姓”一样,戴氏家规中也强调“抑恶扬善”的中心思想和“忠”、“孝”、“义”、“节”、“俭”、“睦”等基本原则。但是我们发现戴氏家规非常善于利用祖辈的事迹教育后代,这一点是别的家规所不具有的特性,戴氏族规言正辞严的背后,更多的是循循善诱和殷切期望。戴氏家规对戴氏宗族的发展有着至关重要的作用,对戴氏后代们的影响也是深刻隽永的。
           
      五、人才辈出
        
         自唐以来,隆阜戴氏一族勤劳、勇敢、智慧,创造了一部不同于一般家族的辉煌历史,他们或“科举中第”、“以才入仕”;或“撰述立说”、“以文垂世”;或“志于尺幅”、“描摹丹青”;或“医术精湛”、“悬壶济世”……在为人类留下智慧的结晶的同时,让“隆阜戴”享誉寰宇,声名远播。
隆阜戴氏家族注重发展教育,崇尚科举,取得了令人瞩目的成就。根据《徽州历代进士名录》记载,自宋以来,休宁戴氏宗族共走出了二十七名进士,隆阜作为休宁戴氏的发源地,散落休宁各地的戴氏都“出隆阜派”[1]所以亦可看做隆阜戴氏的后裔,他们分别是,戴元恺(景定元年)、戴静夫(嘉靖二年)、戴章甫(嘉靖二十年)、戴英(崇祯七年)、戴应昌(顺治九年)、戴亚侯(康熙九年)、戴有祺(康熙三十年)、戴绂(康熙三十年)、戴洪禌(康熙五十七年)、戴永椿(雍正元年)、戴瀚(雍正元年)、戴章甫(雍正八年)、戴源享(乾隆元年)、戴兆复(乾隆四年)、戴天溥(乾隆十六年)、戴第元(乾隆二十二年)、戴璐(乾隆二十八年)、戴观(乾隆二十八年)、戴翼子(乾隆三十一年)、戴樹屏(乾隆三十七年)、戴文燈(乾隆三十七年)、戴均元(乾隆四十年)、戴震(乾隆四十年)、戴心享(乾隆四十年)、戴衢享(乾隆四十年)、戴祖启(乾隆四十三年)、戴兰芬(道光二年),其中,戴亚侯为武举进士,其他二十六位进士皆为文科进士。因为生存环境的恶劣和“人多地狭”等各种原因而导致一部分族人不得不选择背井离乡,寄籍他出。戴有祺(寄籍江苏)、戴衢享(寄籍江西)、戴兰芬(寄籍安徽天长)都为休宁戴氏寄籍外地并考取的状元,他们的金榜题名让戴氏宗族感到无尚荣耀。除此之外,被时人称为“江西四戴”也集中、典型地体现了隆阜戴氏在科举上的丰功伟绩:据《清史稿》记载,戴衢享,乾隆四十三年(1778)戊戌殿试一甲一名,科状元,入仕为官前后三十三年之久,历乡试正副考官、翰林院侍读、侍读侍讲学士、内阁学士、礼部侍郞、兵部尚书兼应天府府尹、工部尚书充会典馆副总裁官,会试正总裁官,户部尚书、协办大学士兼翰林院掌院学士,太子少师,殿试读卷官,会典馆正总裁、体仁阁大学士等职,可谓官高、位显、权重,但他不论是任职地方还是充任朝廷,不论是执掌文柄还是理财治兵,均兢兢业业,以“持躬正直,学识淹通,体用兼优,忠勤懋著”获得最高统治者的极高评价,亦为同僚和下层吏民所赞赏。除此之外,还著有《震无咎斋诗稿》、《南安诗草》。其父戴第元亦为乾隆年间的进士,授编修。曾主江南、山东、湖北乡试。官至太仆少卿。其叔父戴均元,乾隆四十年进士,翰林院编修,五任江南等省主考,四任四川等省学政,三任会试总裁,二读殿试朝考卷,赏戴双眼花翎,受宫保衔,任军机大臣,拜文澜阁大学土。其兄戴心亨,乾隆四十年与叔父同登进士,翰林院编修,先后典试江南,视学湖北。
  除了科举上的巨大成功外,更让隆阜戴氏自豪的是,家族出了一位大思想家,他被梁启超誉为“前清学者第一人”、胡适曾评价他说:“论思想的透辟,气魄的伟大,二百年来,戴东原真成独霸了”[2],他就是清代著名语言文字学家、哲学家、思想家戴震。戴震学识渊博,著述丰富,有《孟子字义疏证》、《原善》、《原象》、《声韵考》、《声类表》、《方言疏证》、《古历考》、《考工记图》、《毛郑诗考正》、《文集》、《尔雅文字考》、《绪言》等等,研究领域涵盖哲学、天文、地理、数学、音律、历史等诸多方面,是我国古代封建社会为数不多的百科全书式的学者。
         在调查和研究过程中,我们意外地发现了,戴震的部分思想与隆阜戴氏的治家、为人、处事等原则很好地切合在一起了,它们共同为隆阜戴氏后裔做了标榜,共同使隆阜戴氏宗族走向辉煌:
         戴震强调“圣人之道,使天下无不达之情,求遂其欲而天下治”[3],就是想表达,统治者应该执政为民、服务民生、满足百姓的欲求。同时,表达了其爱民、心系大众、“经世致用”的思想。戴震身体力行,清乾隆十七年,休宁遭受大旱,甚至出现了“斗米千钱”的状况。休宁地处山区,抽水灌溉农田消耗了很多的劳动力却仍然不见效果,戴震“乃变通古法,制螺旋车与自转车以利农田。螺旋车者,外用木廓,中轴附以螺纹板,轴出廓外,斜置水滨,以水力或人力转之,水循螺纹而上,用力少而呈功倍,与今之西式吸水机有相合者。惟彼时鲜良工,螺板与外廓难以密合而圆转,至今农家遂失其制。自转车者,轮置河滨,资流水之力以运水,上升高可二三丈,丝毫不需人畜之劳,灌溉能日夜不息。”[4]除此以外,如今的“珠塘坝”也是戴震在屯溪连年遭水灾的情况下,自告奋勇勘察洪灾现场,提出抗洪方案,并和地方有识之士一道集资,在珠塘建筑的一座石坝,自此以后,屯溪免于洪灾之困。1965年,时任国家副主席的董必武同志陪同越南国家主席胡志明视察屯溪,胡志明听说两百年前的戴震用科学技术兴修水利,造福人民,兴奋地赞扬道:“实在了不起!”。“一个抗旱一个防涝”戴震很好地运用自己所学知识造福了家乡人民。真正做到了“学以致用”。作为身处徽商故里的隆阜戴氏,亦出现过驰骋商海的徽商,他们富裕了以后不忘桑梓。镇海桥(亦叫屯溪老大桥)就是隆阜戴氏子孙戴时亮于明嘉靖十五年(1536)出资建造的,至今服务于屯溪人民。隆阜戴氏同样走出过名医,戴天章,寄籍于江苏上元,生活在十七世纪中叶,他“好学强记,尤精于医。所著伤寒,杂病诸书,及咳论注,广瘟疫论,疟论注几十余种。”更可贵的是,戴天章有一颗医者父母心:“为人疗病,不受谢。”
    戴震重视家族观念,敬宗睦族,“夫惟上不蒙冒滥承,下不散而失稽,然后治亲之法明,人人得以远知所本,近知所契也欤。”[5],这在其他戴氏后裔身上也有体现。自认为隆阜戴氏子孙的戴季陶,是当时南京国民政府的考试院院长,他曾派人来休宁隆阜寻根问祖,考辨隆阜戴氏宗族衍续情况。民国二十三年(1934)戴季陶亲来休宁隆阜戴氏总祠“荆墩祠”祭祖,自认为东原戴氏第三十四世裔孙。后来戴氏总祠被当地法院占用时,戴季陶还曾出面干预保护祠堂。[6]这些都告诉戴氏后裔们,只有敬宗睦族,才能绳其祖武。
除此以外,明末清初的山水画家戴本孝亦出自隆阜戴氏,一作和州人。其画作精品多以画山为素材,他重视“师法自然”因而笔下的山川丘壑变化多端,但画面的意境清旷,意趣高逸。除了戴本孝,还有戴省、戴文英、戴思望等丹青名家,他们作为隆阜戴氏得一员为中国古代艺术做出了突出贡献。
                    六、后继有人
         进入近代以来,族人秉承隆阜戴氏的优良作风,继往开来,在新的历史征程上开辟新篇章:
隆阜戴氏三十三世孙戴英为隆阜实业家,他一生创办实业:先后集资创设肥皂厂、布厂、油坊等企业并且自任总经理。1911年,产品送南洋劝业会参展,获金质奖章一枚、银质奖章两枚,同时,他还积极地兴办地方教育:先后创办了徽州第一所农业学堂、隆阜小学,民国十三年受聘为东原私立图书馆总编辑。此外,戴英还曾受聘为休宁县农会咨询委员,继而又任该会杂志总编四年,撰有多篇农业新技术的文章,宣传和推广了农业新技术。
隆阜戴氏三十四世孙戴龙荪先后在南京金陵大学、南京农业大学任教、担任文书主任、图书馆副馆长,撰有《应用文概要》等著作,晚年又为弘扬徽学、戴震思想做出了贡献,并为祖国统一大业尽力。
隆阜戴氏三十四世孙戴锦荪,历任歙县园艺场副场长、工程师、歙县园艺科学研究所所长、农学会名誉主任、科协副主席、徽州地区园艺学会副理事长、安徽园艺学会理事。是他第一次把苹果引过长江栽培,在地处北纬30度的皖南结了果,戴锦荪曾先后发表论文35篇并有《养蜂》专著出版。
    除此之外,隆阜戴氏子孙移居美、日、加、澳等国以及在港台者为数不少,他们大多在金融、电子、农业等行业成绩斐然:如移居香港的戴氏三十四孙戴桔荪一直担任外资企业的总经理。
    据一份名为《戴宝华堂卅三世琴泉公后裔现状简表》显示,截止1981年12月,就隆阜戴氏琴泉公支教育状况进行调查,22人有本科学历,2人有博士研究生学历,他们大都毕业于南京金陵大学、上海复旦大学、美国加州大学以及哈工大等名校。
纵观隆阜戴氏家族的辉煌历史,引人深思、触发感想,俗话说,家是最小国,国是最大家。要想促进整个国家和谐、稳定、健康发展的话,需要每个家庭(族)出一份力。此次“徽州望族的建设与影响—以隆阜戴氏为例”的研究活动旨在通过个案研究,初探徽州宗族产生、繁荣、发展的规律和特征,最终,服务于社会主义社会的发展与建设。


[1] (明)曹嗣轩编撰:《休宁名族志》,页554,黄山书社2007年版。


[2] 胡适:《戴东原在中国哲学史上的位置》,《戴东原的哲学》附录,页144,安徽教育出版社1999年版。


[3] 杨应芹、诸伟奇主编:《戴震全书》第六册,页479,黄山书社2010年版。

[4] 戴琴泉:《戴东原先生轶事》,《戴震全集》第六册,页3468,清华大学出版社1991年版。

[5] 杨应芹、诸伟奇主编:《戴震全书》第六册,页396,黄山书社2010年版。

[6] 方利山、杜英贤著:《戴学纵横》,页14,中国文联出版社1999年版。


   


全部回复0 显示全部楼层

发表回复

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

楼主

管理员
返回顶部 关注微信 下载APP 返回列表